مکرومه بافی یکی از هنرهای دستی است که با گره زدن رشته های نخ انجام می شود. مدتی است که در میان محصولات هنری دست ساز، زیورآلاتی قابل توجه را که با همین هنر تولید می شوند مشاهده می کنیم. ترکیب گره ها و رنگ نخ ها چنان می تواند خیال انگیز باشد که از متریال ساده ای مانند نخ و گره های معمولی می توانید آثاری ارزشمند و تحسین برانگیز خلق کرد.
اگر شما هم جذب این زیورآلات بی نظیر شده اید و آرزو می کردید کاش می توانستید خودتان چنین زیورآلاتی را درست کنید، این آموزش را قدم به قدم اجرا کنید.

2

 

وسایل مورد نیاز:
۱. نخ دستبند؛ نخ پلی استر ۰/۵ میلیمتری
۲. پنج عدد مهره و یا سنگ سایز ۸ (قطر ۸ میلیمتر)
۴. چها عدد مهره یا سنگ سایز ۴ (قطر ۴ میلیمتر)
۵. سوزن ته گرد و قیچی
۶. فندک
۷. یک عدد دگمه

۳

نکته: سوراخ مهره سایز ۸ باید به گونه باشه که همزمان ۴ رشته نخ نیم میلیمتر از آن عبور کند. لذا در انتخاب مهره ها این نکته را مد نظر داشته باشید.

مراحل ساخت:
در این آموزش ما دو رنگ نخ سفید و نارنجی استفاده می کنیم. از نخ نارنجی دو رشته به طول ۱۶۰ سانتیمتر و از نخ سفید چهار رشته به طول ۱۴۰ سانتیمتر جدا کنید. جهت عبور راحت تر نخ از داخل مهره ها با فندک دو سر تمام رشته ها را بسوزانید و بین دو انگشت حالتی نوک تیز به آن بدهید.

نکته: قبل از شروع بافت دستبند لازم است تفاوت گره راستگرد و چپگرد را توضیح دهیم.
در تصویر زیر نخ بنفش یک گره راستگرد به دور نخ فیروزه ای زده است. به این ترتیب که نخ از سمت راست حلقه می شود.

و در تصویر زیر نخ فیروزه ای یک گره چپگرد به دور نخ بنفش زده است. به این ترتیب که نخ از سمت چپ حلقه می شود.

بافت دستبند را از ۴ رشته نخ سفید شروع می کنیم. ۴ رشته نخ سفید را از وسط مشابه تصویر گره پاپیونی بزنید تا قابل باز شدن باشد. با سوزن رشته ها را محکم کنید تا هنگام بافت حرکت نکنند.
۴
می خواهیم حلقه ابتدای دستبند برای عبور دگمه را ایجاد کنیم.
۵
یه سر چهار رشته را کنار بگذارید و ۴ رشته دیگر را در دست بگیرید. یک رشته را به دور چهار رشته دیگر گره معمولی بزنید. گره ها می بایست به صورت یکی در میان به صورت راست گرد و چپ گرد گره بخورند. کافی است سه رشته را با دست چپ نگاه دارید و با دست یک رشته را به دور سه رشته دیگر گره بزنید.
۶
این کار را تا ۱۲ گره تکرار و گره پاپیونی را باز کنید. تعداد گره ها بستگی به سایز دگمه شما دارد.
۷
۱۲ گره ای که زده اید را به شکل حلقه در آورید و مطابق تصویر با سنجاق محکم کنید.
۸
دو رشته نخ میانی را دوبار به هم گره بزنید. حالا ۴ رشته نخ سفید در سمت راست و ۴ رشته نخ سفید در سمت چپ داریم.
۹
یک رشته نخ نارنجی را از وسط تا کنید و مطابق تصویر به دور یک رشته از نخ های سفید سمت چپ گره بزنید. این گره خود به خود دو گره معمولی را ایجاد می کند.
۱۰
نخ نارنجی گره خورده به دور رشته سفید دو سر دارد. رشته نارنجی سمت راست را از زیر اولین رشته سفید عبور داده و یک گره راستگرد به دور رشته سفید بزنید و با رشته سمت چپ یک گره راستگرد به دور نخ سفید بزنید. حالا ۴ گره نارنجی به دور رشته سفید داریم.
۱۱
این کار را برای سمت راست نیز تکرار کنید.
۱۲
مجددا به دسته نخ های سمت چپ باز می گردیم، رشته نارنجی بالایی را از زیر دومین نخ سفید عبور می دهیم و دو گره چپگرد به دور آن می زنیم. دو گره چپگرد هم با رشته نارنجی پایین می زنیم.
۱۳

۱۴
این کار را تا چهارمین رشته سفید ادامه دهید
۱۵
حالا می خواهیم قسمت مارپیچی دستبند را ایجاد کنیم. مطابق تصویر از نیمه راست دستبند شروع می کنیم. اولین نخ سفید از سمت چپ را مطابق تصویر از روی رشته نخ های سفید دیگر عبور داده، و آنها را یکی یکی به دور نخ اول دو عدد گره (چپگرد) می زنیم.
۱۶

۱۷ ۱۸

۱۹
با یک سوزن ته گرد نخ سفید اول را که حالا به سمت راست آمده را انحنا می دهید و به سمت چپ متمایل کرده و از مجددا از روی سه رشته نخ دیگر عبور می دهیم.
۲۰
حالا سه رشته نخ دیگر را به ترتیب به دور این نخ گرده می زنیم. هر رشته دو عدد گره راست گرد به دور این نخ می خورد.
۲۱

۲۲
دو مرحله اخیر را ۳ بار دیگر تکرار کنید تا یک مارپیچ مطابق تصویر زیر ایجاد گردد.
۲۳
این قسمت را برای سمت دیگر دستبند نیز انجام دهید.
۲۴
یک مهره شماره ۸ را برداشته و ۴ رشته نخ نارنجی را همزمان از مهره عبور می دهیم.
۲۵
حالا ۴ رشته نخ نارنجی در وسط کار داریم، دو رشته سمت راست را کنار بگذارید. می خواهیم دو رشته نارنجی سمت چپ را دور نخ های سفید سمت چپ گره بزنیم. به این ترتیب که نخ نارنجی اول را از زیر اولین نخ سفید عبور داده و دو گره چپگرد می زنیم. سپس نخ نارنجی دوم را به دور اولین نخ سفید دو گره چپگرد می زنیم.
۲۶
به همین ترتیب تا چهارمین نخ سفید ادامه می دهیم.
۲۷
این مرحله را برای طرف راست دستبند نیز اجرا می کنیم. با این تفاوت که گره ها راستگرد می شوند.
۲۸

۲۹
حالا ۸ رشته نخ سفید در وسط قرار گرفته اند، این ۸ رشته را به ۴ دسته دو تایی تقسیم کنید.
۳۰
و مطابق تصویر به صورت ضربدری از یکدیگر عبور دهید.
۳۱
دو رشته نخ نارنجی در سمت راست داریم. نخ سمت راست را کنار بگذارید و از نخ سمت چپ یک مهره ۴ میلیمتری عبور دهید.
۳۲
و نخ نارنجی (که حامل یک مهره کوچک است) را از زیر اولین نخ سفید عبور داده و به دور آن دو گره چپگرد بزنید.
۳۳
از نخ نارنجی سمت راست چهار عدد مهره ۴ میلیمتر عبور دهید، نخ را از زیر اولین نخ سفید عبور داده و دو گره چپگرد بزنید.
۳۴
عمل گره زندن را تا چهارمین رشته نخ سفید ادامه دهید.
۳۵
این مرحله را برای سمت دیگر دستبند نیز اجرا نمایید.
۳۶
حالا مجددا می باست قسمت مارپیچی دستبند را اجرا کنید. با تکرار این مراحل دستبند را به طول مورد نظر خود ببافید و دستبند را در مرحله ای که در تصویر زیر مشاهده میکنید متوقف کنید.
۳۷
اکنون می بایست قسمت انتهای دستبند را ببافیم. برا یاین منظور با دو رشته نخ سفید که در وسط قرار دارند کار می کنیم. نخ سفید میانی را از روی سه رشته سفید دیگر در سمت راست عبور داده و تک تک رشته ها را به دور این رشته دو گره چپگرد می زنیم.
۳۸
این کار را برای نیمه دیگر دستبند تکرار کنید با تفاوت اینکه گره ها راستگرد می شوند.
۳۹
مجددا دو رشته سفید در وسط داریم. مرحله اخیر را با دو رشته میانی تکرار کنید با این تفاوت که فقط دو رشته را به دور آن گره بزنید.
مجددا دو رشته نخ سفید در وسط خواهیم داشت، مرحله اخیر را با دو رشته میانی تکرار کنید با این تفاوت که فقط یک رشته را به دور آن گره بزنید.
و در نهایت دو رشته میانی سفید را دو بار به یکدیگر گره بزنید تا مطابق تصویر زیر در آید.
۴۰
حالا می خواهیم تک تک رشته های هر طرف را به دور دو رشته نخ نارنجی که در طرفین قرار دارند، به شکلی که در تصویر می بینید گره بزنیم. در پایان دو رشته نخ نارنجی که در وسط قرار می گیرند را نیز به یکدیگر گره بزنید.
۴۱

۴۲
به غیر از دو رشته نارنجی وسط انتهای باقی رشته ها را با فاصله ۲ میلیمتری ببرید و با فندک سر رشته ها را بسوزانید.
۴۳

۴۴
برای اتصال دگمه، دو رشته نخ باقی مانده را از دو سوراخ دگمه عبور داده، گره بزنید، با قیچی بریده و سر رشته ها را بسوزانید.
۴۵

1

دستبند زیبای شما آماده است.

این دستبند مکرومه را می توانید برای خودتان یا هدیه به دوستان درست کنید. و حتی می توانید برای یک کسب و کار هنری دستبند های مکرومه بسازید. منتظر نمونه دستبندهای مکرومه دیگر باشید.

 

The following two tabs change content below.
بنفشه قلیزاده (متولد ۴ تیر ۱۳۶۶ در رشت)، فارغ التحصیل رشته معماری است. علاقه همیشگی وی به هنر باعث شد تا پس از اتمام تحصیلات آکادمیک، در زمینه ساخت مجسمه شروع به فعالیت نماید. وی در فروردین ۱۳۹۴ با مشارکت علیرضا عابدی مجموعه من و هنر را تاسیس نمود و هم اکنون در زمینه تولید زیورآلات تحت برند Violet Handmade و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی من و هنر فعالیت می کند.

نظرات

 1. مونا زادمرد
  پاسخ

  خیلی خوب بودتصاویر کاملا گویا بود وفکر کنم همه بتونن راحت ببافن

 2. ريحانه معتمدي
  پاسخ

  سلام
  بسيار عالي
  ممنونم از اين روش بسيار آموزنده
  فقط يه سوال
  اين نخ ها رو از كجا ميشه تهيه كرد؟
  منظورتون از نخ پلي استر چيه؟ همون دمسه ست؟
  من ساكن رشت هستم.

  • بنفشه قلیزاده
   پاسخ

   با درود

   این نخ ها به راحتی در بازار و فروشگاه های خرازی که امروزه وسایل ساخت زیورآلات (خرج کار) را نیز عرضه می کنند، قابل تهیه است. و عموما با نام نخ دستبند به فروش می رسد.
   اگر ساکن رشت هستید از پاساژ قدیری می توانید تهیه بفرمایید.
   دمسه به نخ گوبلن گفته می شود که می توانید جایگزین نخ پلی استر کنید ولیکن این دو با هم متفاوت هستند.

   با تشکر از توجه شما
   پیروز باشید

 3. لیدی
  پاسخ

  سلام و خسته نباشید
  من تهران هستم و خیلی دنبال نخ مناسب مکرومه بافی در حسن آباد گشتم ولی هیچی نبود . این نخ پلی استری جایی پیدا میشه ؟ اسم دیگه ای نداره؟

  • بنفشه قلیزاده
   پاسخ

   درود
   در فروشگاه های خرازی برای “نخ دستبند” سوال بفرمایید، موجود دارند.
   برخی به جای این نخ، نخ های موم زده مخصوص دوخت چرم را نیز جایگزین می کنند که البته انعطاف کمتری دارند.

   پیروز باشید

 4. پارسا
  پاسخ

  سلام من مشهدم ، این نخها رو از کجا پیدا کنم ؟ با نخ های دستبند که گره میزنم اصلا گره ها قشنگ در نمیاد ، بازار مولوی و پاساژ حسین نداشتن نخ واکس پلی استر .

  • بنفشه قلیزاده
   پاسخ

   درود
   در تمام شهرها که محل فروش ها رو نمی شناسیم، ولی به طور کلی به بازار، راسته خرازی ها مراجعه بفرمایید، امروزه فروشگاه های خرازی که خرج کار ساخت زیورآلات دست ساخت رو داشته باشند زیاد شده اند، ازشون بخواید “نخ دستبند” به شما بدهند.
   گمن می کنم نخی که الان شما استفاده می کنید نخ های واکس دار برای دوخت چرم هستند، که بله موافقم بسیار خشک و بدحالت هستند.
   پیروز باشید

 5. پریا
  پاسخ

  سلام .میتونید دستبندهایی که با مهره که در دستگاه یا حتی با کمک دو تا شونه درست میشن و با مهره نقش های زیبایی رو در میارند رو هم اموزش بدید ؟؟تو اینترنت پیدا نکردم
  لطفا به جیمیلم بفرستید چون این سایت رو اتفاقی پیدا کردم.ممنون از شمااااا..

  • بنفشه قلیزاده
   پاسخ

   درود
   به نویسندگان مطالب آموزشی مون اعلام می کنیم که در دستور کارشون قرار بدند.
   اگر مطلب درخور و مناسبی تهیه شد در مجله من و هنر منتشر خواهد شد.
   پیروز باشید

 6. صدف
  پاسخ

  سلام نخ دستبند ضخیمش هم هست چون من میخوام دستبند ضخیم پسرونه ببافم میخواستم ببینم ضخامت همه این نخ ها یکیه یا نه چون من هر چی دیدم نازک بوده

ارسال نظر