آموزش گل سازی

آموزش ساخت گل سنبل برای کودکان

روزهای پر شور و هیجان پایان سال را می گذرانیم و هر جا را که نگاه کنید هفت سین به چشم می خورد.گل سنبل از اجزای سفره هفت سین است که در فصل بهار می شکفد. ازاین جهت هم یک سین برای هفت سین و هم نمادی از بهار و نوروز است. هر چند تمام

[ ادامه مطلب ]