نوروز ۹۵

ایده های خلاقانه با میمون برای نوروز ۱۳۹۵

طبق تقویم چینی هر سال با نماد یک حیوان شناخته می شود. تعداد این نمادها ۱۲ عدد می باشد که در سال نو ایران نیز از این نمادها استفاده می شود. نماد سال ۱۳۹۵ حیوان میمون می باشد. ما ایرانیان هر سال بسته به نماد حیوان آن سال، خلاقیت ها و ایده هایی را در

[ ادامه مطلب ]